Obvestilo o varstvu osebnih podatkov – GDPR

S 25. 5. 2018 je v Republiki Sloveniji stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR (Uredba EU 2016/679), ki je prinesla spremembe na področju varstva osebnih podatkov. Naše podjetje je to področje sicer že imelo urejeno, s tem dopisom vas želimo le seznaniti z nekaterimi novostmi, hkrati pa tudi pojasniti določene nejasnosti, ki jih je uveljavitev navede Uredbe prinesla.

Podlaga za pridobivanje, obdelavo in shranjevanje vaših podatkov je vaše naročilo oz. pogodba. Podatke potrebujemo, da lahko izpolnjujemo svoj del pogodbenih obveznosti in bodo tudi uporabljeni izključno v ta namen. Nekatere vaše osebne podatke (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte) lahko uporabimo tudi v namen neposrednega trženja, a vas bomo v primeru takšne uporabe vaših podatkov o tem tudi primerno obvestili o vseh vaših pravicah. Čeprav je namen uporabe podatkov za neposredno trženje zakonit, imate pravico, da zahtevate, d ase podatki v ta namen trajno ali začasno prenehajo uporabljati.

Ravno tako imate pravico zahtevati dostop, popravek ali izbris vaših osebnih podatkov, ob določenih pogojih lahko zahtevate prenos vaših podatkov ali podate ugovor v zvezi z obdelavo podatkov. Obdelavo lahko tudi omejite.

V kolikor ste mnenja, da ne izpolnjujemo zahtev Uredbe o zaščiti osebnih podatkov vezanih na obdelovanje vaših osebnih podatkov, vas vabimo da svoje mnenje delite z nami, imate pa tudi pravico do pritožbe nadzornemu organu.  Podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izvajanje pogodbe oz. izvrševanje zakonsko določenih dolžnosti.

1. SPLOŠNO

V nadaljevanju opisani pogoji poslovanja obravnavajo in urejajo delovanje spletne strani http://www.foto-gm.si/ ter poslovni odnos med podjetjem Foto “GM” Miran Grohar s.p., Ljubljanska c. 5, 4000 Kranj, ID za DDV: SI61583634, Matična št.: 5567497000 (v nadaljevanju ponudnik) in uporabnikom oz. spletnim kupcem. Spletna stran je namenjena uporabnikom programske opreme Foto “GM” Miran Grohar s.p., naključnim obiskovalcem in kupcem. Spletno stran in spletno trgovino upravlja ponudnik, ki je tudi lastnik spletne trgovine ter vseh programov, ki so nameščeni na tej strani. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila oz. posameznega nakupa. Uporabnik z oddajo naročila potrjuje, da je seznanjen s pogoji poslovanja in z njimi tudi soglaša. Ponudnik je na spletni strani oblikovan kot samostoja pravna oseba.

2. REGISTRACIJA

V nadaljevanju opisani pogoji poslovanja obravnavajo in urejajo delovanje spletne strani http://www.foto-gm.si/ ter poslovni odnos med podjetjem Foto “GM” Miran Grohar s.p., Ljubljanska c. 5, 4000 Kranj, ID za DDV: SI61583634, Matična št.: 5567497000 (v nadaljevanju ponudnik) in uporabnikom oz. spletnim kupcem. Spletna stran je namenjena uporabnikom programske opreme Foto “GM” Miran Grohar s.p., naključnim obiskovalcem in kupcem. Spletno stran in spletno trgovino upravlja ponudnik, ki je tudi lastnik spletne trgovine ter vseh programov, ki so nameščeni na tej strani. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila oz. posameznega nakupa. Uporabnik z oddajo naročila potrjuje, da je seznanjen s pogoji poslovanja in z njimi tudi soglaša. Ponudnik je na spletni strani oblikovan kot samostoja pravna oseba.

Pomembno!

V primeru, da ponudnik ugotovi, da se uporabnik ne drži pravil delovanja, ima pravico, da takega uporabnika izbriše iz baze sistema in mu s tem onemogoči uporabo storitev. Prav tako ima ponudnik pravico, da začasno blokira uporabnika, če se pojavi utemeljen sum zlorabe ali neprimerne uporabe vsebine sistema Foto GM.

3. UPORABA SPLETNE APLIKACIJE FOTO GM

Spletna aplikacija Foto GM je brezplačna. Namenjena je uporabnikom za pošiljanje fotografskih datotek v fotografsko obdelavo. Aplikacijo lahko uporabljate preko interneta ali pa si jo naložite na svoj računalnik – deluje samo v Windows okolju. Vsak uporablja aplikacijo na lastno odgovornost. Za morebitne težave, ki bi nastale zaradi nalaganja ali uporabe aplikacije na uporabnikovem ali katerem drugem računalniku ali delu računalniške opreme, ponudnik ne odgovarja. Aplikacije ni dovoljeno razdirati, predelovati ali uporabljati v druge namene brez dovoljenja avtorja. Z uporabo aplikacije se uporabnik strinja in zavezuje, da bo upošteval vse pogoje, ki so navedeni na tej strani.

Prejete datoteke oz. fotografije bodo izdelane v količinah in formatih, ki jih določi uporabnik v skladu s trenutno veljavno ponudbo. Izdelajo se samo tista naročila, ki so ustrezno izpolnjena z zahtevanimi podatki, nepopolno izpolnjeno naročilo se zavrže. Naročilo postane veljavno v trenutku, ko prispe na strežnik ponudnika, o čemer je pošiljatelj obveščen preko elektronske pošte. Če uporabnik ne prejme sporočila o povzetku njegovega naročila, pomeni, da naročila ni pravilno oddal.

Ker se vsi artikli iz ponudbe izdelajo po navodilih ter potrebah naročnika, je pravica do preklica naročila fotografij oz. tiskovin izključena. Naročene izdelke iz ponudbe aplikacije lahko zavrnete samo v primeru slabe tehnične izvedbe, in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema naročila. Skrite napake je nujno treba uveljaviti nemudoma po odkritju oz. najkasneje v zakonskem roku 6 mesecev. V primeru neupravičene reklamacije ima ponudnik najprej pravico do nadomestne dobave, kadar pa nadomestna dobava ni mogoča, ima uporabnik pravico, da zahteva razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je uporabnik dolžan vrniti vso blago, stroške pošiljke pa prevzame ponudnik. Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je prav tako izključeno.

Pomembno!

Spletna aplikacija Foto GM je namenjena amaterskim oz. hobi oblikovalcem. Mere in oblike postavitve so približne, kar pomeni, da ne odražajo stanje končnega artikla. V primeru potrebe po natančni reprodukciji oblikovanega in naročenega produkta se prosim posvetujte s ponudnikom.

4. NAKUP IN NAROČANJE BLAGA OZ. STORITEV

Uporabnik oz. kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini ponudnika. Uporaba spletne trgovine in nakup sta omogočena samo z uporabo uporabniškega imena in gesla. Spletna trgovina nudi možnost nakupa blaga ali storitev 24 ur dnevno. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da uporabnik oz. kupec v roku 1 ure po oddanem naročilu na svoj elektronski naslov ne prejme odgovora o prejetem naročilu, niti ga ne zasledi v vsiljeni pošti, mora o tem obvestiti ponudnika. Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno uporabnik oz. kupec. Glede na to, da je naročilo izdelano po natančnih navodilih uporabnika oz. kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, so prejeta naročila nepreklicna. Razen v primeru, da kupec opazi kakršnokoli napako, lahko brez dodatnih stroškov naročilo prekliče, in sicer v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v obdelavi. Po prejemu obvestila, da je naročilo že v obdelavi, preklic naročila ni več možen. Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali njegove infrastrukture (npr. izpad delovanja medmrežja). Naročila, posredovana preko sistema foto-gm.si, postanejo veljavna s potrditvijo uporabnika, da je seznanjem s pogoji nakupa in se z njimi tudi strinja.

5. CENE

Cene, objavljene na spletni strani ponudnika, so nepreklicne in veljajo samo za nakup preko spletne trgovine ponudnika in njegove spletne aplikacije. Vse cene so izražene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ni izrecno določeno drugače. Cene se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo. V primeru, da se cena izdelka ali storitve spremeni med obdelavo naročila, bo ponudniku omogočen odstop od nakupa, hkrati pa mu bo ponujena rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Spletni cenik je informativen in se v nekaterih deli lahko razlikuje od cenika v aplikaciji Foto GM. Pri naročilih preko aplikacije velja izključno cenik, ki ga ponuja aplikacija Foto GM.

6. AKCIJE IN POSEBNE PONUDBE

Na spletni strani ponudnika so občasno objavljene akcije in posebne ponudbe, ki so lahko v obliki odstotkov, določenih zneskov ali brezplačnih artiklov. Akcije, ki so navedene na spletni strani ponudnika, se uveljavljajo samo v oblikah, ki jih določi ponudnik. Vse objavljene akcije imajo tudi svoj rok trajanja, kar pomeni, da po poteku roka postanejo neveljavne. Akcije in posebne ponudbe so namenjene vzpodbujanju uporabnikov pri uporabi aplikacije Foto GM ter so vezane izključno na uporabo aplikacije. Na spletni strani ponudnika so občasno objavljena tudi gesla, ki prinašajo določene popuste. Tudi gesla imajo rok trajanja, ki po poteku roka, ki je določen s strani ponudnika, postane neveljavno in ga program zavrne. Geslo postane veljavno, ko ga uporabnik vpiše v prostor za geslo tik pred oddajo naročila. Uporabnik je upravičen samo do popusta, ki mu ga omogoča program ob vpisu pravilnega gesla. V primeru, da uporabnik vpiše nepravilno geslo, geslo, ki je poteklo ali geslo, ki je že bilo koriščeno, bo program zavrnil kot neveljavno. Prav tako ni mogoče popusta uveljaviti po elektronski pošti, telefonu ali na kateri koli drug način, ki ni povezan z vpisom v aplikacijo Foto GM.

Pomembno!

Popusti se nikoli ne seštevajo in so vezani samo na eno naročilo.

7. ZAVRNITEV NAROČILA

Ponudnik ima pravico, da v času do izdaje obvestila, da je naročilo izdelano ter pripravljeno za dostavo, naročilo zavrne, in sicer v primeru, če ugotovi, da naročila pod navedenimi pogoji ne more izvesti. Ponudnik lahko katerokoli naročilo, za katero se izkaže, da je v nasprotju z objavljenimi pogoji, zavrne brez dodatne obrazložitve.

8. ROK IZDELAVE BLAGA

Rok izdelave je odvisen od obremenjenosti proizvodnje. V postopku zaključevanja naročila se vsakemu uporabniku oz. kupcu izpiše predviden čas izdelave, ki je v povprečju 5-7 delovnih dni. Artikli iz kategorije PRO izdelkov imajo lahko daljši rok izdelave, in sicer 7-12 delovnih dni.

9. DOSTAVA BLAGA

Ponudnik naročeno blago po izdelavi zapakira v ustrezno embalažo. Pošiljka ponavadi prispe že en dan po odpošiljanju. Partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Uradni rok dostave, za katerega je zavezana Pošta Slovenije, je 3 dni. V primeru, da kupec ne prejme pošiljke v 15 delovnih dneh od sklenitve pogodbe, mora to obvezno sporočiti ponudniku. Dostava se izvrši na naslov, ki ga kupec navede ob registraciji ali naročilu. Stroški dostave bremenijo kupca. V primeru, da dostave ni mogoče opraviti, dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki. V primeru, da kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, ponudnik izdelek na svoje stroške ustrezno uniči. Kljub temu je kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev, torej izdelave izdelka.

Pomembno!

Vsi osebni podatku kupcev, predmet in vrednost nakupa ter ostali dokumenti, povezani z nakupom, so poslovna skrivnost, ki se hranijo na sedežu podjetja.

10. NAČIN PLAČILA

Ponudnik omogoča dva načina plačila: 1. plačilo po povzetju (plačilo kupnine in stroškov pošiljanja ob prevzemu pošiljke na pošti ali pri poštnem uslužbencu na kupčevem domu) ali

2. plačilo po predračunu (kupec se izogne plačilu stroška nakazila ob prejemu poštne pošiljke).

11. GARANCIJA IZVRŠENE STORITVE

Vse storitve ponudnika spadajo pod splošne pogoje garancij za tovrstne izdelke. Ponudnik se obvezuje za izpopolnitev obljube o kvaliteti materialov, uporabljenih v procesu izdelave digitalnih datotek na način, ki ga določa proizvajalec fotografskega materiala in opreme. Dostavljeno blago lahko zavrnete ter vrnete v primeru slabe tehnične izvedbe, in sicer najkasneje v roku 15 dneh od odkritja napake. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine 6 mesecev, odkar je bila pošiljka izročena kupcu. Ponudnik prav tako ne odgovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom, kot so recimo vlaga, visoka temperatura in neposredna sončna svetloba. V primeru upravičene reklamacije ima ponudnik najprej pravico do nadomestne dobave. Razen takrat, ko nadomestna dobava ni mogoča, lahko kupec zahteva razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu pogodbe mora kupec vrniti vso blago, stroške pošiljanja pa prevzame ponudnik. Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.

Pomembno!

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki, in sicer po pošti na sedež podjetja: Foto “GM” Miran Grohar s.p., Ljubljanska c. 5, 4000 Kranj. Reklamacijski zahtevek mora vsebovati:

 • ime in priimek kupca,
 • kopijo izstavljenega računa,
 • opis reklamacije in
 • predlog reševanja reklamacije, ki je lahko v obliki vračila kupnine ali ponovitve naročila.

V primeru, da potrebujete dodatne informacije v zvezi z garantnimi pogoji, vas prosimo, da nam pišete na enega izmed naših elektronskih naslovov ali kontaktirate eno izmed naših poslovalnic. Garancijski in ostali pogoji poslovanja se lahko spreminjajo, zato vas prosimo, da se pred naročanjem blaga vedno prepričate o morebitnih spremembah.

12. REKLAMIRANO BLAGO

Reklamirano blago z vsemi zahtevki, ki so našteti v 11. poglavju, kupec vrne na lastne stroške. Reklamacijski postopek se prične, ko reklamirano blago prispe na sedež podjetja: Foto “GM” Miran Grohar s.p., Ljubljanska c. 5, 4000 Kranj. V primeru, da reklamiranega blaga ni mogoče popraviti, bodo reklamirani artikli izdelani ponovno in poslani kupcu brezplačno.

Pomembno!

Med reklamacijske zahtevke ne spadajo:

 • barvna odstopanja med tistim, kar uporabnik oz. kupec vidi na domačem ekranu in tistim, kar je dejansko natisnjeno,
 • tonska ali barvna odstopanja na artiklih foto darilnega programa,
 • mankajoči deli vsebine posnetkov, ki so posledica nesorazmerja med digitalno datoteko in izbranim formatom naročila,
 • slovnične napake v posredovanih datotekah za tisk,
 • slaba kvaliteta posnetkov, ki je posledica neupoštevanja programskih opozoril,
 • porezava robov motiva fotografij ali tiskovin, ki je posledica tehnologije izdelave fotografij ali tiska ne glede na popolno ujemanje razmerja stranic med naročeno datoteko in izbranim formatom (fotografije 1,5 mm po vsaki stranici, digitalni tisk 2,5 mm po vsaki stranici),
 • porezava motiva zaradi tehnologije platničenja (motiv je skrit v hrbtu knjige),
 • porezava robov motiva pri spiraljenju koledarjev ter
 • prazne vsebine v naročenih tiskovinah, ki so posledica nedokončanih projektov (recimo prazni listi na koncu knjige).

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena ter gesla.

14. PRITOŽBE IN SPORI

Kupec se lahko v primeru težav obrne na ponudnika preko elektronske pošte, telefona ali pisno na naslov podjetja.

Ponudnik bo v 5 delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil potek nadaljne obravnave postopka. Ponudnik se trudi, da se vse nastale spore rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). Za izvensodno reševanje potrošniških sporov je pristojen zastopnik:

Evropski center za reševanje sporov,

Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana,

info@ecdr.si,

T: 08 205 65 90, F: 01 244 99 95.

Ponudnik na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRS). Platforma je potrošnikom na voljo TUKAJ (link na https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/ ).

V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo Okrajno sodišče v Kranju.

15. VELJAVNOST POGOJEV POSLOVANJA

Opisani pogoji poslovanja veljajo od 27. junija 2016 dalje. Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje poslovanja, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.